دل هر فرد شیعه افغانستانی برای سفر به کربلا می‌تپد/ امسال زائران در لیست ویزای اربعین قرار گرفتند