چند نفر تاکنون در انتخابات مجلس ثبت نام کردند؟

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از پیش ثبت‌نام بیش از ۲۲ هزار نفر در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

محسن اسلامی اظهار کرد: از ابتدای پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکنون ۲۲ هزار و ۱۶۵ نفر از متقاضیان داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی با تکمیل مدارک هویتی خود، در سامانه، پیش ثبت‌نام کرده‌اند.

وی درباره ترکیب سنی متقاضیان نمایندگی مجلس تاکنون، افزود: ۳۹ درصد متقاضیان بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۳۶ درصد ۴۰ تا ۵۰ سال، ۲۰ درصد بین ۵۰ تا ۶۰ سال و ۵ درصد بین ۶۰ تا ۷۵ سال هستند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور، ترکیب جنسیتی متقاضیان را تاکنون ۱۳ درصد خانم و ۸۷ درصد آقایان دانست.

اسلامی تصریح کرد: میزان استقبال زنان از پیش ثبت‌نام انتخابات در استان‌های خراسان شمالی، البرز، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تهران بیشتر از استان‌های دیگر است.