جزئیات عملیات نیروی دریایی یمن که جهان را از یک فاجعه بزرگ زیست‌محیطی نجات داد