پهلوگیری ناوشکن دنا و احترام نظامی کودکان دریانورد در حسینیه امام خمینی|حاشیه‌نگاری تسنیم از دیدار ناوگروه360 با رهبری