پوشش متفاوت حسین اشتری بعد از خروج از فرماندهی انتظامی

فارس تصویری از حسین اشتری بعد از خروج از فرماندهی انتظامی با لباس غیرنظامی را که مراسم ترحیم آیت‌الله شیخ یدالله رحیمیان شرکت کرده را می بینید.

x6FnQXLZTZCY