مذاکرات برجام ناظر بر بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات کامل است/ به تلاشهای خود برای خاتمه جنگ اوکراین ادامه میدهیم