شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#وزارت
نماینده مردم نجف آباد در مجلس:

با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، مسیر حمایت از تولید کننده واقعی را ناهموار نکنیم

اقتصادنیوز: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین تمرکز و نگاه وزارت بازرگانی تیکه بر واردات است، با تفکیک صنعت از بازرگانی نباید مسیر توجه به تولید داخل و حمایت از تولید کننده واقعی را ناهموار کنیم.
با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، مسیر حمایت از تولید کننده واقعی را ناهموار نکنیم

به گزارش اقتصادنیوز ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در کشورمان تفکیک وزارتخانه ها و ادغام آن تقریبا به یک رسم تیدیل شده است، گفت: اگر این تفکیک صورت قطعا با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد، از جمله کمبود نیروی انسانی، کمبود امکانات و از همه مهمتر سردرگمی ارباب رجوع که زمان ایجاد ادارات صنعت و بازرگانی بویژه در سایر شهرهای کشور مردم با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند 

ابوترابی با تاکید بر اینکه در یک مقطع زمانی مرکز پژوهش های مجلس هزینه تفکیک صنعت از بازرگانی را رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود، گفت: در شرایطی که هم اکنون وزارت صمت با بیشترین چالش ها و مشکلات  گوناگون مواجه است صرف چنین وقت و هزینه ای برای تفکیک این دو حوزه و تیدیل آن به دو وزارتخانه مجزای بازرگانی و صنعت، دولت را  از هدف مهم برای رفع مشکلات وزارت صمت و حمایت از تولید باز می‌دارد. 

نماینده مردم نجف آباد با اشاره به اینکه وزارت صمت یک وزارت تنظیم گری است که هم باید بر تولید نظارت داشته باشد و هم از میزان واردات اطلاع یابد از این رو واردات، صادرات و تولید همزمان باید مد نظر صمت قرار گیرد. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین تمرکز و نگاه وزارت بازرگانی تیکه بر واردات است، با تکرار اشتباهات گذشته مسیر توجه به تولید داخل، داخلی سازی و حمایت از تولید کننده واقعی را ناهموار نکنیم.