باید افرادی داشته باشیم که خود را از دیدن برنامه‌های تلویزیون هم باز دارند/ مگر آدم تمام غذاهای حلال عالم را می‌خورد؟