شکستن سد در اسلوونی فاجعه آفرید؛ سیل چه‌طور ماشین را به سقف خانه‌ رساند/ عکس