باهنر: قصد نامزدی در انتخابات ندارم اما افراد دارای صلاحیت ثبت‌نام کنند