نقل و انتقالات پرسپولیس| پیاده روی یحیی و درویش روی اعصاب هواداران پرسپولیس