عکس / سفر به طبیعت روستای الیت در نزدیکی تهران و دیدن چشمه های پر آب