شهرخبر

عکس/حرکت تحسین‌‍ برانگیز یک راننده تاکسی

.

یک راننده تاکسی با نوشته ای در خودرو خود تلاش دارد تا به افراد کم بضاعت سرویس رایگان بدهد.