زنگ خطر برای نکونام و خطیر/ هواداران استقلال طرف بازیکنان را گرفتند