شهرخبر

حیات دوباره حیوانات در «کلینیک حیات وحش پارک پردیسان»

"کلینیک حیات وحش پارک پردیسان" تخصصی‌ترین مرکز بازپروری حیوانات در کشور است که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت می‌کند.