اعتراف جالب مالک تراکتور درباره تاج

محمدرضا زنوزی در برنامه فوتبال برتر به طرزی جالب عنوان کرد: من در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال به مهدی تاج رأی ندادم اما بعد از حضور او اتفاقات خوبی افتاده و...

مالک باشگاه تراکتور تبریز به نظر می‌رسد از ریاست مهدی تاج در فدراسیون فوتبال راضی است اما اعتراف کرد که در انتخابات به او رأی نداده است.

رقیب مهدی تاج در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، میرشاد ماجدی بوده است و باید پرسید که آیا مالک تراکتور تبریز به او رأی داده است؟!