شهرخبر

خط و نشان سخنگوی وزارت خارجه برای کویتی‌ها

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت که ایران بهره برداری از منابع میدان نفتی و گازی آرش را در برنامه دارد و هیچ گونه تضییع حقوق ملت خود را برنمی تابد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره میدان نفتی و گازی آرش گفت: وزیر نفت ایران دیروز اعلام موضع کرد. تأکید می‌کنیم که ایران همواره از حل و فصل دوستانه مسائل مرزی و دریایی با همسایگان خودش حمایت می‌کند و به آن پایبند است. اینکه در ارتباط با نحوه بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز با همسایگان نیز همیشه راه مذاکره و تفاهم را در پیش گرفتیم و به آن پایبند بودیم.

وی افزود: در مورد استفاده از میدان نفتی و گازی آرش هم همانطور که رسما اعلام کردیم خواهان استفاده مشترک در بهره‌برداری از این میدان هستیم و در این خصوص آمادگی خود را برای گفت‌وگو با طرف کویتی اعلام کردیم. اما اگر احیانا تمایلی برای استفاده مشترک از این میدان نفتی وجود نداشته باشد طبیعی است ایران حقوق و منافع خودش و اکتشاف و بهره‌برداری از این منابع را در برنامه خودش قرار داده و هیچگونه تضییع حقوق ملت ایران را برنخواهد تابید. دولت خود را مکلف می‌داند از حقوق و منافع ملت دفاع و حفاظت کند.