مجازات شلاق در انتظار فروشندگان البسه‌های ضد عفت عمومی