علت اصلی سقوط هواپیمای آموزشی در فرودگاه پیام مشخص شد +عکس