۳ کشته در پی برخورد هواپیما به آشیانه فرودگاه کالیفرنیا