بازیکن محبوب هواداران پرسپولیس در راه بازگشت به این تیم