کلاهبرداری 2 هزار میلیاردی از خریداران خودرو در کرمان