مقایسه توییتری از مجازات نقدی مقابله با بی‌حجابی با موادمخدر