سیدحسن نصرالله: جامعه‌ مقاومت دارای روحیه جهادی است