عدم همکاری افغانستان در احیای تالاب هامون زمینه‌ساز وقوع فاجعه انسانی در منطقه / پروژه بین‌المللی احیای هامون به دلیل تحریم تعلیق شده