اجاره خانه در خیابان ولیعصر چقدر است؟ / از باغ فردوس تا بلوار کشاورز