شهرخبر

تصاویر دیدنی از حیوانات منطقه قمیشلو

قمیشلو یعنی نیزار، اما به مرز قمیشلو که می‌رسیم خبری از نیزار نیست؛ جغرافیایی است از کوه‌ها «عمرکوه»، «موستان»، «دم‌زرد»، «دربند»، «کپه پلنگ» و ... قمیشلو با ۳۷ گونه پستاندار، ۸۲ گونه پرنده، ۳۲ گونه خزنده و ۳۴۴ گونه گیاهی تنها ۲۰ کیلومتر با شهر تاریخ ...

تصاویر دیدنی از حیوانات منطقه قمیشلو

همشهری آنلاین