بشنوید | بخشی از اجرای آابوم نینوا در ارکستر سمفونیک تهران