قیمت پوند در بازار امروز یکشنبه 1 مرداد 1402/ افت قیمت پوند