فیلم آتش سوزی در تونل تنگه زاغ هرمزگان / پسر نوجوان 90 درصد سوخت + جزییات