از بنز ۱۲ میلیاردی تا رنوی ۴ میلیاردی / خودروی وارداتی مدل ۲۰۱۸ در بازار چند؟