شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#شاهزاده

فیلم/روزی که شاهزاده کربلا، صاحب قصر شد

روزی که شاهزاده کربلا، صاحب قصر شد

دخترک آهسته از پدر پرسید: تو قرار است بعد از این رزم امیر شوی؟قصر هم خواهی داشت؟ امام روی موهایش را بوسید گفت: آری فقط کمی صبر کن..