پیش‌بینی بورس در هفته آینده / افت بورس به پایان رسید؟