سفیر سوئد باید اخراج شود/ موساد صحنه‌گردان فتنه آتش زدن قرآن است