مادامی که لایحه عفاف‌وحجاب قانونی نشده مثل قبل عمل شود/ اگر انقلابی هستیم باید ملتزم به قانون باشیم/ تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود