کاهش قیمت برخی خودروهای داخلی / افت 15 میلیونی قیمت هایما S7 + جدول