دارو‌های شیمیایی آمریکا روی مردم آفریقا امتحان می‌شود

طبق اسناد کشف شده در اوکراین ، پنتاگون و شرکت‌های آمریکایی برای آزمایش دارو‌های ثبت نشده از جمعیت محلی در آفریقا استفاده می‌کنند.

 به گزارش اسپوتنیک، ایگور کریلوف، رئیس نیرو‌های حفاظت از تشعشع، شیمیایی و بیولوژیکی روسیه گفت: اسنادی که در اوکراین کشف شده نشان می‌دهد پنتاگون قصد دارد از آزمایشگاه‌های مخفی خود در آفریقا برای آزمایش دارو‌های ثبت نشده بر روی جمعیت محلی استفاده کند.

این اسناد نشان می‌دهند که آژانس کاهش تهدیدات دفاعی (DTRA) و وزارت امنیت در مطالعه عوامل بیماری‌زا در کشور‌های آفریقایی با آژانس‌های آمریکا و اروپایی مشارکت داشته‌اند. کریلوف اعلام کرد: ما بار‌ها به روابط این شرکت با هانتر بایدن، پسر رئیس جمهور فعلی آمریکا و سازمان‌های دولتی اشاره کردیم.

دارو‌های شیمیایی آمریکا روی مردم آفریقا امتحان می‌شود

وی همچنین گفت که مرکز علم و فناوری اوکراین و سایر پیمانکاران پنتاگون در این فعالیت‌ها مشارکت فعال دارند. کریلوف در ادامه گفت که اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که آژانس کاهش تهدیدات دفاعی آمریکا (DTRA)، وزارت امنیت داخلی، و همچنین آژانس توسعه بین المللی آمریکا و چندین ساختار اتحادیه اروپا در مطالعه عوامل بیماری زا در کشور‌های آفریقایی مشارکت داشته اند.

آمریکا از سال ۱۹۱۸ به استفاده از سموم بیولوژیک در برابر دشمنانش روی آورد، اما برنامه نوین و جدی تولید سلاح‌های بیولوژیکی خود را سال ۱۹۴۲ آغاز کرد. آمریکا تنها کشوری است که از سلاح اتمی در جهان استفاده کرده و نشان داد که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ کاری فروگذار نیست.