شهرخبر

فوری / بخشنامه فروش اقساطی شاهین اعلام شد

اقتصاد ۱۰۰- بخشنامه فروش اقساطی شاهین به قیمت کارخانه اعلام شد.

 فوری / بخشنامه فروش اقساطی شاهین اعلام شد

متقاضیان ثبت نام پیش فروش سایپا برای خرید شاهین باید ابتدا حدود ۲۰۰ میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت (اولین قسط) بپردازند و مابقی مبلغ آذر یا اسفندماه طبق قیمت کارخانه سایپا در همان تاریخ محاسبه می‌شود و آخرین قسط متقاضیان پرداخت خواهد شد تا بتوانند خودروی ثبت نامی خود را تحویل بگیرند. 

درحال حاضر قیمت کارخانه شاهین ۱۴۰۲ حوالی ۴۲۵ میلیون تومان است.

متقاضـیان می توانند با مراجعــه بــه سایت ثبت نام سایپا بــه ادرس saipa.iranecar.com و ثبــت اطلاعــات شخصـی و دریافــت کــد کــاربری، نســبت بــه واریــز وجــه و تکمیل مراحل پیش فروش سایپا تیر ۱۴۰۲ اقــدام کنند.

مهلت واریز وجه سایپا تا ۲۹ تیرماه اعلام شده است. ثبت نام شاهین از ۲۶ تیرماه آغاز شده  است.

بخشنامه فروش اقساطی شاهین به قیمت کارخانه