شهرخبر

نشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوی

ناصر جعفری

نشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوی با حضور دکتر حسنایی رییس دانشگاه هنر و امیرمهدی حکیمی مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در دانشگاه هنر برگزار شد.

نشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوینشست خبری نخستین کنگره بین المللی مکتب هنر رضوی