برگزاری مراسم عقد 2 دانشجوی علوم پزشکی اروند در سرای سالمندان+ تصاویر