شهرخبر

رئیس جمهور ترکیه در جریان سفر به عربستان، ۲ خودروی ملی «توگ» سفید رنگ به پادشاه و ولیعهد عربستان هدیه کرد.