ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار خودرو / افت ۹۰ میلیونی این خودروها