افت ۴۹ هزار واحدی شاخص بورس امروز/ خروج سرمایه تداوم دارد