شهرخبر

شیرینی ارز دولتی نصیب این کالاها شد

شیرینی ارز دولتی نصیب این کالاها شد

ششمین مرحله نظر دستگاه، ارسالی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی منتشر شد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، میثم جاهدی مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی اعلام کرد: در راستای شفاف‌سازی نظر وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاده‌ها که از سال جدید با سیاست‌های دفتر خدمات بازرگانی و معاونت توسعه بازرگانی وزارتخانه انجام گرفته، لیست ششمین مرحله نظر دستگاه ارسالی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز، اعلام شد.

وی افزود: در مرحله ششم، برنج، بذر و اندام‌های تکثیری گیاهی، افزودنی و مکمل خوراکی دامی، انواع سموم، کود، روغن، حبوبات، گوشت گوسفندی، مواد اولیه دارویی دامپزشکی، قند و شکر، ذرت دامی، (آبزیان، طیور و دام مولد و مواد ژنتیکی آنان)، خاک تورب و تجهیزات گلخانه که دارای فیش‌های فعال و اظهاریه گمرکی بودند، معرفی شدند.