عکس/ استقبال رسمی رئیس جمهور زیمبابوه از رئیسی در فرودگاه