وزارت خارجه میدان گازی آرش را پیگیری می‌کند

جواد اوجی وزیر نفت صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت، اظهار داشت: کارت سوخت در هیچ جایگاهی حذف نشده و بلکه تعداد آن در جایگاه‌ها کاهش یافته است.
وی افزود: مردم بیش از 50 درصد کارت خود استفاده می‌کنند و کارت جایگاه برای مواقع اضطرار است.

وزیر نفت گفت: وزارت امور خارجه پیگیر ماجرای میدان گازی آرش خواهد شد.

در حال تکمیل...