فیلم/ پیام حداد عادل به آیین یادبود دکتر حسن ذوالفقاری