حنفی در دیدار با سفیر افغانستان در ایران: برای گسترش روابط با کشورهای همسایه تلاش شود