خبر مهم عراق درباره بدهی گازی ایران/ بغداد زیر بار نرفت

زیاد علی فاضل، وزیر برق عراق کفت که کاهش تولید برق پس از آن رخ داده که عراق بیشترین تولید به میزان ۲۶ هزار مگاوات را رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی گفت که میزان تولید برق به دلیل کمبود گاز، به ۲۰ هزار و ۶۰۰ مگاوات رسیده است.

وزیر برق عراق افزود که به محض بازگشت گاز به میزان سابق، میزان تولید نیز افزایش می‌یابد و ساعات دسترسی به برق همانند گذشته می‌شود.

زیاد علی فاضل در این خصوص اشاره کرد که مذاکرات عمیقی با ایران طی روز‌های گذشته درخصوص تامین گاز صورت گرفته است.

وی توضیح داد که وزارت برق عراق به صورت کامل بدهی‌ها را پرداخت کرده، اما مسائل مرتبط با بانک تجارت به دلیل تحریم‌های امریکا مانع تحویل اموال می‌شود.

او تاکید کرد که وزارت برق عراق تمام طلب‌های گازی ایران را پرداخت کرده است اما مشکلات مربوط به بانک تی بی آی به دلیل تحریم‌های آمریکا مانع انتقال این مبالغ به ایران می‌شود

سخنگوی وزارت برق عراق پیشتر تاکید کرد که ایران هشداری بابت کاهش گاز نداده، عراق را با کاهش گاز غافلگیر کرده است.

وی درباره علت این کاهش گاز از سوی ایران توضیح داد که ایران در پاسخ به عراق گفته است که اموالی در عراق داریم که باید پرداخت شود.

روز گذشته، چارچوب هماهنگی نیرو‌های سیاسی شیعه از دولت عراق خواست که برای واداشتن امریکا به آزادسازی فوری طلب‌های ایران بابت صادرات گاز اقدام کند.

شب گذشته، احمد موسی، سخنگوی وزارت عراق، گفت که این وزارتخانه بدهی‌های خود به ایران بابت واردات گاز را به بانک تجارت عراق پرداخت کرده است.

وی اشاره کرد که سختی در رابطه با تحویل مبالغ به ایران به دلیل تحریم‌های امریکا وجود دارد و توافقی وجود دارد که کالا و نیاز‌های انسانی و واکسن به ایران تحویل داده شود.