واکنش سخنگوی دولت به ابطال حکم انتصاب معاون رئیسی!